ქარხნის ტური

კომპანია (1)

კომპანია

კომპანია (2)

კომპანია

ქარხანა (2)

ქარხანა

ქარხანა (1)

ქარხანა

ავტომატური ცივი კილიტა

ავტომატური ცივი ფოლგა

მანქანა (1)

მანქანა

მანქანა (2)

მანქანა

საწარმოო ხაზი (2)

Საწარმოო ხაზი

წარმოების ხაზი 1

Საწარმოო ხაზი

საწარმოო ხაზი 2

Საწარმოო ხაზი

წარმოების ხაზი 3

Საწარმოო ხაზი

Საწარმოო ხაზი

Საწარმოო ხაზი